Open Positions

Front-end Developer

Verna, Goa, India | Full Time

Mobile Applications – Developer

Verna, Goa, India | Full Time

Automation QA Engineer

Verna, Goa, India | Full Time

Associate Project Manager

Verna, Goa, India | Full Time

Node.JS Developer

Verna, Goa, India | Full Time

QA Engineer – Manual

Verna, Goa, India | Full Time

Team Lead – Veeva

Verna, Goa, India | Full Time

System Architect

Verna, Goa, India | Full Time

Team Lead – Web Applications

Verna, Goa, India | Full Time

ASP.NET Developer

Verna, Goa, India | Full Time

Team Lead – Mobile Applications Development

Verna, Goa, India | Full Time

React.js Developer

Verna, Goa, India | Full Time